Władze SKOK

Mariusz Augustynek –  Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Lekan – Wiceprezes Zarządu

Aldona Polańska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Anna Fac – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mieczysława Kostempska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Dorota Dudzic – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Kosmala – Członek Rady Nadzorczej

Anna Jaśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Henryk Wolak – Członek Rady Nadzorczej

Komisja Kredytowa

Monika Warchoł – Przewodnicząca Komisji Kredytowej

Elżbieta Cagara – Członek Komisji Kredytowej

Danuta Machaj – Członek Komisji Kredytowej