Ważna informacja – Od 14 listopada 2019 roku zmiana numerów rachunków w SKOK MAŁOPOLSKA

Ważna informacja – Od 14 listopada 2019 roku
zmiana numerów rachunków w SKOK MAŁOPOLSKA

 

Szanowni Państwo,

Nawiązując do wprowadzonych zmian w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie nadawania i oznaczania unikatowym identyfikatorem rachunków płatniczych prowadzonych przez dostawców usług płatniczych, pragniemy poinformować, że 14 listopada 2019 r. nastąpiła zmiana wszystkich numerów Państwa rachunków prowadzonych przez SKOK MAŁOPOLSKA.

Zmiana dotyczy numerów wszystkich numerów rachunków, zarówno rachunków płatniczych (ROR, IKS z funkcją rozliczeniową,), rachunków lokat, a’vista, rachunku IKS bez funkcji rozliczeniowej, jak i rachunków pożyczkowych oraz kredytowych przeznaczonych do spłaty zobowiązań.

Poniżej przedstawiamy na czym polegała zmiana:

 nowy nrb

PAMIĘTAJ!

O zmianie numeru rachunku należy poinformować wszystkie podmioty, osoby fizyczne, które przelewają środki na Państwa konto, a w szczególności:

  • pracodawcę,
  • organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe,
  • urząd skarbowy/ ZUS,
  • inny bank lub SKOK, jeśli posiadają w nich Państwo zdefiniowane zlecenie stałe do SKOK MAŁOPOLSKA,
  • w zależności od swojej sytuacji należy powiadomić również: miejski ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy, urząd miasta, najemcę mieszkania, pomoc socjalną, uczelnię przesyłającą stypendium, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp.

 

Daty, o których należy pamiętać

14.11.2019 r. – od tej daty będą funkcjonowały nowe numery rachunków

08.02.2020 r. – do tej daty wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków będą przekierowywane na nowe numery rachunków

09.02.2020 r. – od tej daty należy dokonywać wpłat na nowe numery rachunków

Nowe numery rachunków prezentowane są za pośrednictwem usługi eSKOK – funkcjonalność dostępna dla posiadaczy bankowości internetowej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek gdzie uzyskają Państwo więcej informacji o nowych numerach rachunków oraz niezbędną pomoc na temat wprowadzanych zmian.