VISA: zmiana Regulaminu, Umów oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

Informujemy, iż od dnia 8 sierpnia 2018 r. ulegają zmianie umowy o kartę płatniczą (VISA, TANDEM, VISA BUSINESS), Regulaminy wydawania kart dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Tabele Opłat i Prowizji.

Wykaz zmian

Z poważaniem,

Zarząd SKOK MAŁOPOLSKA