VISA: zmiana Regulaminu, Umów oraz Tabeli Opłat i Prowizji

Informujemy, iż od dnia 20 grudnia 2018 r. ulegają zmianie umowy o kartę płatniczą (VISA, TANDEM, VISA BUSINESS), Regulaminy wydawania kart dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Tabele Opłat i Prowizji.

Tabela opłat i prowizji dla Członka SKOK (Visa Classic)

Tabela opłat i prowizji dla Członka SKOK (Visa Business)

Z poważaniem,

Zarząd SKOK MAŁOPOLSKA