Połączenie KAS – Komunikat ws. decyzji

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2021r.

W głosowaniu udział wzięli:

  • Jacek Jastrzębski Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
  • Dagmara Wieczorek-Bartczak –Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
  • Rafał Mikusiński –Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
  • Krzysztof Budzich –Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych
  • Jan Pawelec –Przedstawicielministra właściwego ds. gospodarki
  • Jan Wojtyła –Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
  • Paweł Szałamacha–Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
  • Wojciech Dyduch –Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Maciej Tomczak –Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów


1. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie (jako kasy przejmującej)
ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Małopolska z siedzibą w Stalowej Woli (jako kasą przejmowaną).

Połączenie odbywa się z inicjatywy obu kas i za ich zgodą wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

W dniu 29.03.2021r. walne zgromadzenia obu kas podjęły uchwałę o ich połączeniu.

 

 

Link do pełnej treści komunikatu KNF:

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26marca2021r.