Historia

Historia

Czwartego stycznia 1994r. w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ”Solidarność” HSW S.A. odbyło się spotkanie założycielskie grupy inicjatywnej, która podjęła się zorganizowania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Hucie Stalowa Wola S.A.

Po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi i przedyskutowaniu zalet kasy 12 stycznia 1994r. odbyło się zebranie założycielskie, na które zaproszono przedstawicieli Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w osobie:
p.Grzegorza Uchrońskiego i p.Małgorzaty Gosiewskiej z Warszawy i przedstawicieli SKOK Elektrowni Kozienice.
27 stycznia 1994r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zarejestrował Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Hucie Stalowa Wola S.A.