Komunikat o zmianie sposobu autoryzacji w usłudze eSKOK

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Dyrektywy (PSD2) Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie usług płatniczych dostępna jest dla klientów SKOK Małopolska bezpłatna usługa autoryzacji transakcji poprzez jednorazowe hasło SMS w bankowości internetowej eSKOK.

W celu aktywacji usługi autoryzacji transakcji bezpłatnymi hasłami SMS prosimy o zalogowanie do serwisu eSKOK na stronie www.eskok.pl bądź kontakt z Obsługą telefoniczna pod numerem 801 803 800 lub 58 782 59 00 albo kontakt z dowolną placówką SKOK Małopolska.

Jednocześnie informujemy że od  dnia 14.09.2019 dotychczasowe listy haseł jednorazowych w serwisie eSKOK przestaną obowiązywać. Autoryzacja transakcji odbywać się będzie poprzez bezpłatne hasła SMS.

 

W celu zmiany sposoby autoryzacji prosimy postępować zgodnie z instrukcją (link do instrukcji).