Członkowstwo

 Jak zostać członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej

  

Osoby które zdecydują się na przystąpienie do SKOK, stają się jej członkami pod warunkiem złożenia w siedzibie Kasy pisemnej deklaracji oraz przyjęcia ich przez Zarząd. Z chwilą przyjęcia nowych osób przez Zarząd stają się one członkami SKOK Małopolska. 

Każdy członek SKOK zobowiązany jest do wpłaty wpisowego (1zł), wykupienia jednego udziału (99zł) oraz wniesienia wkładu członkowskiego (1zł). Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki. Każdy członek SKOK deklaruje także comiesięczne wpłaty na IKS (Indywidualne Konto Składkowe – obligatoryjny rachunek systematycznego oszczędzania) w wysokości 3% swojego wynagrodzenia brutto.

Członek Kasy może z niej wystąpić. Obowiązuje wówczas zasada o powiadomieniu pisemnym Zarządu o tej decyzji oraz termin 1 miesięcznego wypowiedzenia. Od daty wypisu do daty ponownego zapisu musi upłynąć co najmniej rok.