Cennik usług

Cennik usług SKOK Małopolska

 

1) Tabela oprocentowania i opłat depozytów:

Rodzaje lokat Okres oszczędzania Oprocentowanie w skali roku
Lokata 10,000 1 m-c -min. wpłaty 10,000 zł

2 m-ce –min. wpłaty 10,000 zł

0,80%

0,90%

Dzienna 1 dzień

– wpłata min. 2.000 zł

– wpłata min. 5.000 zł

 

0,40%

0,50%

Terminowa 1 m-c 0,40%
2 m-ce 0,50%
3 m-ce 0,60%
6 m-cy 0,70%
9 m-cy 0,90%
12 m-cy 1,20%
18 m-cy 1,70%
24 m-ce 1,90%
Systematycznego oszczędzania 3 m-ce 1,20%
6 m-cy 1,40%
9 m-cy 1,50%
12 m-cy 1,60%
18 m-cy 1,80%
24 m-ce 1,90%
36 m-cy 2,00%
Rentierska 6 m-cy (co 1 m-c) 0,50%
6 m-cy (co 3 m-ce) 0,75%
9 m-cy (co 1 m-c) 0,75%
9 m-cy (co 3 m-ce) 1,15%
12 m-cy (co 1 m-c) 1,15%
12 m-cy (co 3 m-ce) 1,30%
Hit 2 12 m-cy 1,20%
Fortuna 1 m-c

2 m-ce

3 m-ce

6 m-cy

9 m-cy

12 m-cy

18 m-cy

24 m-ce

1,10%

1,20%

1,30%

1,40%

1,50%

1,70%

2,00%

2,10%

IKS, AVISTA Do odwołania 0,05%

0,15%

ROR / IKS+ Do odwołania / Opłata 5 PLN mies. za prowadz. rachunku, 0.15%
Rachunek TANDEM Do odwołania / Opłata 4 PLN mies. za prowadz. rachunku 0,20%


2) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek:

Rodzaje pożyczek/ kredytów Okres spłaty w miesiącach Oprocentowanie w skali roku Prowizja Opłata przygotowawcza
Pod depozyt od 3 do 60 7,50% 3,50% 0%
w ROR do 12 10,00% 3,50% 0%
Pożyczka Hipoteczna do 120 9,50% 0-3% 100 PLN
Pożyczka chwilowa do 7 dni

do 14 dni

do 31 dni

 

0,19 % w skali miesiąca

0,38 % w skali miesiąca

0,82 % w skali miesiąca

 

3,30 %

3,60 %

6,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Pożyczka w ROR 12 9,0% 0% 0%
Kredyt do 25 lat   61-120

121-180

181-240

241-300

8,20%

7,50%

7,00%

5,70%

do 3% 50 PLN
Pożyczka Konsolidacja  

12-96

 

8,25% 6,00% 0%
Pożyczka Małopolska 3-96 od 4,50% od 5,00% 0%
Pożyczka Jesienna do 12

13-24

25-36

1,50%

2,50%

3,50%

5% (minimum 50 zł) 0%

Opłata za rozpatrzenie wniosku 20 zł (opłata jest zwracana, gdy wniosek zostanie rozpatrzony  pozytywnie).


3) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek przeterminowanych:

Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu 40 PLN za każdego poręczyciela
Opłata za zmianę terminu płatności raty pożyczki/kredytu 40 PLN
Opłata za udzielenie prolongaty spłaty zaległej raty pożyczki/kredytu 20 PLN
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu przeterminowanego 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł
Opłata za każdy wykonany monit telefoniczny w sprawie przeterminowanej pożyczki/chwilówki 6 zł
Oprocentowanie karne pożyczek/kredytów 14% w stosunku rocznym
Oprocentowanie karne chwilówek 1,16% w stosunku miesięcznym
Oprocentowanie za należności skierowane na drogę postępowania sądowego od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności 14% w stosunku rocznym
Opłata za wezwanie do zapłaty zaległej pożyczki/kredytu wysłane do kredytobiorcy 25 PLN
Opłata za zawiadomienie o zapłacie zaległej pożyczki/kredytu wysłane do poręczyciela 25 PLN
Opłata za wysłane wezwanie do zapłaty zaległej chwilówki 25 PLN
Opłata za ponowne wezwanie do zapłaty zaległej pożyczki/kredytu wysłane do kredytobiorcy 25 PLN
Opłata za ponowne zawiadomienie o zapłacie zaległej pożyczki/kredytu wysłane do poręczyciela 25 PLN
Opłata za ponowne wezwanie do zapłaty zaległej chwilówki 25 PLN
Opłata za ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty zaległej pożyczki/kredytu wysłane do kredytobiorcy 25 PLN
Opłata za ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty zaległej pożyczki/kredytu wysłane do poręczyciela 25 PLN
Opłata za ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty zaległej chwilówki 25 PLN
Opłata za wezwanie do wykupu weksla zaległej pożyczki/kredytu wysłane do kredytobiorcy 25 PLN
Opłata za wezwanie do wykupu weksla zaległej pożyczki/kredytu wysłane do poręczyciela 25 PLN
Opłata za wezwanie do wykupu weksla zaległej chwilówki 25 PLN


4) Tabela opłat operacji kasowych:

Osoby będące członkami SKOK Małopolska:

USŁUGA  OPŁATA
 Przelewy z ROR (nie z IKS+) do kwoty 5,000 PLN  0,99 PLN
Przelewy z ROR (nie z IKS+) powyżej 5,000 PLN  0,1% (nie więcej niż 20 PLN)
 Wpłata przelewem w kasie do kwoty 2,000 PLN  2.40 PLN
 Wpłata przelewem w kasie powyżej 2,001 PLN  0,3% nie więcej niż 30 PLN
Wpłata i wypłata z rachunku  Tandem powyżej 5,000 PLN 0,7 % nie mniej niż 35 PLN
i nie więcej niż 300 PLN
Zlecenia stałe 0,99 PLN


5) Opłaty od zaświadczeń:

USŁUGA  OPŁATA
 Zaświadczenia o stanie zadłużenia/ historii kredytowej dla pożyczkobiorcy/ poręczycieli (do innych instytucji finansowych) 50 PLN
Zaświadczenia dla poręczycieli o spłacie zadłużenia  15 PLN
Zaświadczenia z numerem konta (do urzędu skarbowego) itp. 15 PLN


6) Opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych z dostępem do usług eSKOK:

USŁUGA  OPŁATA
Dostęp do usługi eSKOK 0 PLN/m-c
Prowadzenie rachunku z dostępem do usługi eSKOK  5 PLN/m-c
Przelew zewnętrzny (zlecenie przez eSKOK)  0 PLN
Przelew zewnętrzny (zlecenie w Kasie oddziału SKOK)
 
0,99 PLN do kwoty 5,000 PLN 0,10% od kwoty powyżej 5,000 PLN nie więcej niż 20 PLN
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami             w SKOK 0 PLN
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie przez eSKOK)  0 PLN
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie w Kasie oddziału SKOK)  2 PLN
Przelew do ZUS (zlecenie przez eSKOK)  0 PLN
Przelew do ZUS (zlecenie w Kasie oddziału SKOK)  2 PLN
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie u dysponenta w oddziale SKOK)  0,99 PLN
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie przez eSKOK)  0 PLN
Wypłata gotówki w Kasie SKOK przez posiadaczy rachunków firmowych TANDEM  0 PLN do 5,000 PLN 0,70% od kwoty powyżej 5,000 PLN nie więcej niż 300 PLN
 Opłata PROMOCYJNA za media na okres 12 miesięcy. Dotyczy tylko nowych członków.   0,50 PLN


Cennik usług obowiązuje od 02.11.2017 r.