Cennik usług

Cennik usług SKOK Małopolska

 

1) Tabela oprocentowania i opłat depozytów:

Rodzaje lokat Okres oszczędzania Oprocentowanie
w skali roku
Dzienna 1 dzień 0,03%
Terminowa 1-3 m-ce
6-9 m-cy
12 m-ye
18-24 m-ce
0,05%
0,06%
0,07%
0,08%
IKS Do odwołania 0,01%
AVISTA Do odwołania 0%
ROR/IKS+ Do odwołania / Opłata 5,- PLN mies. za prowadzenie rachunku 0%
Rachunek TANDEM Do odwołania / Opłata 4,- PLN mies. za prowadzenie rachunku 0%
Rachunek podstawowy Do odwołania / Opłata 0,- PLN mies. za prowadzenie rachunku 0%


2) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek:

 

Rodzaje pożyczek/kredytów Okres spłaty w miesiącach Oprocentowanie
w skali roku
Prowizja Opłata
przygotowawcza
Pożyczka chwilowa do 7 dni
do 14 dni
do 31 dni
0,13% *
0,27% *
0,61% *
* w skali miesiąca
3,30%
3,60%
6,30%
0%
0%
0%
Pod depozyt od 3 do 60 7,20% 3,50% 0%
w ROR do 12 7,20% 3,50% 0%
Kredyt Hipoteczny na 25 lat 12-300 (WIBOR 6M **+ 3,89% marża) 3% 100 PLN
Pożyczka 136 3-120 od 4,39% do 7,20% od 3% do 27,89% (minimum 50 zł) 0%
Pożyczka z Hipoteką 3-120 stopa referencyjna*** + marża od 3,5% do 10% 0%
Pożyczka Tarcza 3-36
(możliwość odroczenia spłaty pierwszej raty o 6 miesięcy)
5,99 % od 4,99% do 5,99 % (minimum 100 zł) 0%

**(WIBOR 6M) z ostatniego dnia roboczego półrocza kalendarzowego poprzedzającego dzień zawarcia umowy.
*** stopa referencyjna ogłaszana na stronie: nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm
 


3) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek przeterminowanych:

 

Usługa Opłata
Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu 40 PLN za każdego poręczyciela
Opłata za zmianę terminu płatności raty pożyczki/kredytu 40 PLN
Opłata za udzielenie prolongaty spłaty zaległej raty pożyczki/kredytu 0 PLN
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu przeterminowanego 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł
Oprocentowanie karne pożyczek/kredytów udzielonych:
Od 01.01.2016
od 20.02.2006 o 31.12.2015
do 19.02.2006
11,2% w stosunku rocznym
7,2% w stosunku rocznym
11,2% w stosunku rocznym
Oprocentowanie karne chwilówek 11,2% w stosunku rocznym
Oprocentowanie za należności skierowane na drogę postępowania sądowego od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności 11,2% w stosunku rocznym


4) Tabela opłat operacji kasowych:

Osoby będące członkami SKOK Małopolska:

 

Usługa Opłata
Przelewy z ROR (nie z IKS+) do kwoty 1,000 PLN 3 PLN
Przelewy z ROR (nie z IKS+) powyżej 1,000 PLN 0,30% (nie więcej niż 50 PLN)
Wpłata przelewem w kasie do kwoty 1,000 PLN 5 PLN
Wpłata przelewem w kasie powyżej 1,000 PLN 0,50% (nie więcej niż 60 PLN)
Wpłata i wypłata z rachunku Tandem powyżej 5,000 PLN 0,70% (nie mniej niż 35 PLN
i nie więcej niż 300 PLN)
Zlecenia stałe 0,99 PLN

 


5) Opłaty od zaświadczeń:

 

Usługa Opłata
Zaświadczenia o stanie zadłużenia/ historii kredytowej dla pożyczkobiorcy/poręczycieli (do innych instytucji finansowych) 50 PLN
Zaświadczenia dla poręczycieli o spłacie zadłużenia 15 PLN
Zaświadczenia z numerem konta (do urzędu skarbowego) itp. 15 PLN

 


6) Opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych z dostępem do usług eSKOK:

 

Usługa Opłata
Dostęp do usługi eSKOK 0 PLN/m-c
Prowadzenie rachunku z dostępem do usługi eSKOK 5 PLN/m-c
Przelew zewnętrzny (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Przelew zewnętrzny (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) 3 PLN do kwoty 1,000 PLN,
0,30% od kwoty powyżej 1,000 PLN (nie więcej niż 50 PLN)
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami w SKOK 0 PLN
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) 2 PLN
Przelew do ZUS (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Przelew do ZUS (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) 2 PLN
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie u dysponenta w oddziale SKOK) 0,99 PLN
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Wypłata gotówki w Kasie SKOK przez posiadaczy rachunków firmowych TANDEM 0 PLN do 5,000 PLN,
0,70% od kwoty powyżej 5,000 PLN nie więcej niż 300 PLN


Cennik usług obowiązuje od 09.06.2020 r.


7) Tabela opłat i prowizji kart VISA:

Zapoznaj się z aktualną tabelą opłat i prowizji