Cennik usług

Cennik usług SKOK Małopolska

 

1) Tabela oprocentowania i opłat depozytów:

Rodzaje lokat Okres oszczędzania Oprocentowanie
w skali roku
Lokata 10 000 1 m-c -min. wpłaty 10 000,- zł

2 m-ce –min. wpłaty 10 000,- zł

0,80%

0,90%

Dzienna 1 dzień

– wpłata min. 2 000,- zł

– wpłata min. 5 000,- zł0,40%

0,50%

Terminowa 1 m-c
2 m-ce
3 m-ce
6 m-cy
9 m-cy
12 m-cy
18 m-cy
24 m-ce
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,90%
1,20%
1,70%
1,90%
Systematycznego oszczędzania 3 m-ce
6 m-cy
9 m-cy
12 m-cy
18 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
1,20%
1,40%
1,50%
1,60%
1,80%
1,90%
2,00%
Rentierska 6 m-cy (co 1 m-c)
6 m-cy (co 3 m-ce)
9 m-cy (co 1 m-c)
9 m-cy (co 3 m-ce)
12 m-cy (co 1 m-c)
12 m-cy (co 3 m-ce)
0,50%
0,75%
0,75%
1,15%
1,15%
1,30%
Hit 2 12 m-cy 1,20%
Fortuna
-wpłata min. 50 000,- zł
1 m-c
2 m-ce
3 m-ce
6 m-cy
9 m-cy
12 m-cy
18 m-cy
24 m-ce
1,10%
1,20%
1,30%
1,40%
1,50%
1,70%
2,00%
2,10%
IKS Do odwołania 0,05%
AVISTA Do odwołania 0%
ROR/IKS+ Do odwołania / Opłata 5,- PLN mies. za prowadzenie rachunku 0%
Rachunek TANDEM Do odwołania / Opłata 4,- PLN mies. za prowadzenie rachunku 0%
Rachunek podstawowy Opłata 0,- PLN mies. za prowadzenie rachunku 0%


2) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek:

Rodzaje pożyczek/kredytów Okres spłaty w miesiącach Oprocentowanie
w skali roku
Prowizja Opłata
przygotowawcza
Pożyczka chwilowa do 7 dni
do 14 dni
do 31 dni
0,19% *
0,38% *
0,82% *
* w skali miesiąca
3,30%
3,60%
6,30%
0%
0%
0%
Pod depozyt od 3 do 60 7,50% 3,50% 0%
w ROR do 12 10,00% 3,50% 0%
Kredyt Hipoteczny na 25 lat 12-300 (WIBOR 6M **+ 3,89% marża) 3% 100 PLN
Pożyczka Jubileuszowa 3-12 5,00% 2,50%
(minimum 50 zł)
0%
Pożyczka 136 3-120 od 4,99 % do 9,99 % od 3 % do 28,50 % (minimum 50 zł) 0%

**(WIBOR 6M) z ostatniego dnia roboczego półrocza kalendarzowego poprzedzającego dzień zawarcia umowy.


3) Tabela oprocentowania, opłat i prowizji pożyczek przeterminowanych:

Usługa Opłata
Opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki/kredytu 40 PLN za każdego poręczyciela
Opłata za zmianę terminu płatności raty pożyczki/kredytu 40 PLN
Opłata za udzielenie prolongaty spłaty zaległej raty pożyczki/kredytu 0 PLN
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł
Opłata za restrukturyzację/renegocjację pożyczki/kredytu przeterminowanego 2% od salda pożyczki/kredytu mniej niż 30 zł
Oprocentowanie karne pożyczek/kredytów udzielonych:
Od 01.01.2016
Do 31.12.2015

14% w stosunku rocznym
10% w stosunku rocznym
Oprocentowanie karne chwilówek 1,16% w stosunku miesięcznym
Oprocentowanie za należności skierowane na drogę postępowania sądowego od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności 14% w stosunku rocznym


4) Tabela opłat operacji kasowych:

Osoby będące członkami SKOK Małopolska:

Usługa Opłata
Przelewy z ROR (nie z IKS+) do kwoty 5,000 PLN 0,99 PLN
Przelewy z ROR (nie z IKS+) powyżej 5,000 PLN 0,1% (nie więcej niż 20 PLN)
Wpłata przelewem w kasie do kwoty 2,000 PLN 2,40 PLN
Wpłata przelewem w kasie powyżej 2,001 PLN 0,3% nie więcej niż 30 PLN
Wpłata i wypłata z rachunku Tandem powyżej 5,000 PLN 0,7 % nie mniej niż 35 PLN
i nie więcej niż 300 PLN
Zlecenia stałe 0,99 PLN


5) Opłaty od zaświadczeń:

Usługa Opłata
Zaświadczenia o stanie zadłużenia/ historii kredytowej dla pożyczkobiorcy/poręczycieli (do innych instytucji finansowych) 50 PLN
Zaświadczenia dla poręczycieli o spłacie zadłużenia 15 PLN
Zaświadczenia z numerem konta (do urzędu skarbowego) itp. 15 PLN


6) Opłaty i prowizje dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych z dostępem do usług eSKOK:

Usługa Opłata
Dostęp do usługi eSKOK 0 PLN/m-c
Prowadzenie rachunku z dostępem do usługi eSKOK 5 PLN/m-c
Przelew zewnętrzny (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Przelew zewnętrzny (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) 0,99 PLN do kwoty 5,000 PLN,
0,10% od kwoty powyżej 5,000 PLN nie więcej niż 20 PLN
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami w SKOK 0 PLN
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Przelew do Urzędu Skarbowego (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) 2 PLN
Przelew do ZUS (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Przelew do ZUS (zlecenie w Kasie oddziału SKOK) 2 PLN
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie u dysponenta w oddziale SKOK) 0,99 PLN
Zlecenie stałe lub zlecenie płatności cyklicznych (zlecenie przez eSKOK) 0 PLN
Wypłata gotówki w Kasie SKOK przez posiadaczy rachunków firmowych TANDEM 0 PLN do 5,000 PLN,
0,70% od kwoty powyżej 5,000 PLN nie więcej niż 300 PLN
Opłata PROMOCYJNA za media na okres 12 miesięcy. Dotyczy tylko nowych członków. 0,50 PLNCennik usług obowiązuje od 15.05.2019 r.


7) Tabela opłat i prowizji kart VISA:


Zapoznaj się z aktualną tabelą opłat i prowizji