Połączenie KAS

Szanowni Państwo.

Informujemy:

Wnioskiem z dnia 22.12.2020 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego, jako kasa przejmująca i Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Małopolska, jako kasa przejmowana, wystąpiły o wydanie przez Komisję Nadzoru  Finansowego zezwolenia na połączenie Kas.

W dniu 26.03.2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na połączenie obu Kas z dniem 31 marca 2021 r.

W związku z tym niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 29 marca 2021 r. Przedstawiciele SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego raz SKOK Małopolska podjęli decyzje o połączeniu obu Kas.

Z dniem 1 kwietnia 2021 r.  połączenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach połączenia SKOK im. Z. Chmielewskiego jest podmiotem przyłączającym, natomiast SKOK Małopolska przyłączanym, w związku z tym członkowie SKOK Małopolska stali się członkami SKOK im. Z. Chmielewskiego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe placówki SKOK Małopolska będą funkcjonowały jako placówki SKOK im. Z. Chmielewskiego.

Zapraszamy na stronę internetową SKOK im. Z. Chmielewskiego pod adresem: www.skokchmielewskiego.pl, gdzie znajdą Państwo m.in. informacje o Kasie, ofercie oraz placówkach SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego.

Zapraszamy